INSPECTIEVERSLAG

In december 2017 bracht de inspectie van het onderwijs een bezoek aan het bestuur
van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP) en bezocht de vijf scholen van SKOP.
Het inspectieverslag beschrijft de bevindingen van dit onderzoek. 
Het verslag van het bezoek aan de Keizerskroon is hier een onderdeel van (hoofdstuk 3.5)

INSPECTIEVERSLAG