Taakspel

Op de Keizerskroon werken we met het programma Taakspel.
Dit programma bevordert de taakgerichtheid en werkhouding bij de kinderen in de klas en zorgt daardoor voor een goed pedagogisch klimaat in de school.
Voor meer informatie over dit programma,
klik hier