Welkom op de groepspagina van groep 7
 


Kinderboekenweek 2017 -  Gruwelijk eng! 

De voorleeswedstrijd met de groepen 6, 7 en 8.  Esmée uit onze klas is de voorleeskampioen van de school geworden! 
        

Voorlezen bij de groepen 3
            

De opening van de Kinderboekenweek. 
        
IPC unit 1 - Het milieu

We spelen allemaal een belangrijke rol bij de bescherming en het behoud van het milieu. Door de voortdurende bevolkingsgroei komen waardevolle hulpbronnen onder druk te staan en als 'bewaarders van de wereld' moeten we zorgvuldig en verantwoordelijk handelen om onze planeet te beschermen voor toekomstige generaties. Tijdens deze unit komen de volgende vakgebieden aan de orde: Natuur, aardrijkskunde, techniek en internationaal. 

Voor de afsluiting van de eerste unit hebben de kinderen allemaal een nieuwsbericht gemaakt over een natuurramp  (extreem weer), waarbij klimaatverandering een oorzaak kan zijn. Het nieuwsbericht moest gefilmd worden. Tijdens de afsluiting zijn de filmpjes in premiere gegaan! 

        

Tijdens natuur hebben geleerd wat fossiele brandstoffen zijn en dat deze op raken en niet goed zijn voor het milieu. 
Meester chris heeft ons laten zien dat de aarde opwarmt door het broeikaseffect. 


        

        

        
Bij de eerste natuur taak hebben we digitaal een woordweb gemaakt over "energie'. 

        
Ons lokaal heeft een prachtig balkon, waar we lekker buiten kunnen lunchen met lekker weer :) 

        
 
In de eerste schoolweek was het gezellig om iedereen weer even te spreken . Ook zijn er twee nieuwe leerlingen in de klas. Om iedereen weer wat beter te leren kennen hebben we verschillende groepsactiviteiten gedaan. O.a een "Zoek iemand die in de vakantie...."