Welkom op de groepspagina van groep 7
 


IPC unit 3 - Nederland Waterland

Wie het over Nederland heeft, zegt water. Onze grote vijand, maar ook onze grote vriend. Met krachtige rivieren die door ons land stromen en de Noordzee en de Waddenzee. Waar is toch die Zuiderzee gebleven? Maar ook drinkwater en waterstanden beÔnvloeden ons land elke dag. In deze unit krijgen we dus 'natte voeten'. Deze IPC-unit gaat specifiek over Nederland, en dan met name over de manier waarop er in Nederland wordt omgegaan met de dreiging van het water vanuit de zee. De kinderen leren over de verschillende maatregelen die in ons land werden en worden genomen om bebouwing mogelijk te maken en veilig te stellen zelfs in gebieden die bedreigd worden door de zee, en hoe er land is gecreŽerd in gebieden waar vroeger alleen maar water was. De zaakvakken die in deze unit aan bod komen zijn: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Internationaal

Kerstdiner


        

        

IPC unit 2 - Hoe wordt het nieuws gemaakt? 

        

        

        
Kinderboekenweek 2017 -  Gruwelijk eng! 

De voorleeswedstrijd met de groepen 6, 7 en 8.  Esmťe uit onze klas is de voorleeskampioen van de school geworden! 
        

Voorlezen bij de groepen 3
            

De opening van de Kinderboekenweek. 
        
IPC unit 1 - Het milieu

We spelen allemaal een belangrijke rol bij de bescherming en het behoud van het milieu. Door de voortdurende bevolkingsgroei komen waardevolle hulpbronnen onder druk te staan en als 'bewaarders van de wereld' moeten we zorgvuldig en verantwoordelijk handelen om onze planeet te beschermen voor toekomstige generaties. Tijdens deze unit komen de volgende vakgebieden aan de orde: Natuur, aardrijkskunde, techniek en internationaal. 

Voor de afsluiting van de eerste unit hebben de kinderen allemaal een nieuwsbericht gemaakt over een natuurramp  (extreem weer), waarbij klimaatverandering een oorzaak kan zijn. Het nieuwsbericht moest gefilmd worden. Tijdens de afsluiting zijn de filmpjes in premiere gegaan! 

        

Tijdens natuur hebben geleerd wat fossiele brandstoffen zijn en dat deze op raken en niet goed zijn voor het milieu. 
Meester chris heeft ons laten zien dat de aarde opwarmt door het broeikaseffect. 


        

        

        
Bij de eerste natuur taak hebben we digitaal een woordweb gemaakt over "energie'. 

        
Ons lokaal heeft een prachtig balkon, waar we lekker buiten kunnen lunchen met lekker weer :) 

        
 
In de eerste schoolweek was het gezellig om iedereen weer even te spreken . Ook zijn er twee nieuwe leerlingen in de klas. Om iedereen weer wat beter te leren kennen hebben we verschillende groepsactiviteiten gedaan. O.a een "Zoek iemand die in de vakantie...."