Medezeggenschapsraad

 
 

bovenste rij :  Willem Veenman
middelste rij :  Wim van Cruchten, Saskia Horrevoets, Thea van der Arend, Diana van Eijk.
onderste rij :  Ilona Bruijne

 
In januari 2011 is de MR opgericht. Drie ouders:  Yasmeen Mokiem-Rasoelbaks , Ilona Bruijne en Diana van Eijk als vertegenwoordigers van de ouders, ook wel de oudergeleding genoemd.  Drie personeelsleden, juf Saskia en juf Thea, meester Wim als vertegenwoordigers van het personeel, ook wel de personeelsgeleding genoemd.
De MR denkt mee en geeft raad op beleidsmatig niveau. Voor heel wat belangrijke beslissingen is de schoolleiding verplicht ouders en personeel te raadplegen via een MR. Er zijn verschillende soorten beslissingen:
die waarover de MR eerst advies moet geven
die waarvoor instemming van de MR vereist is
die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

De oudergeleding spreekt namens de ouders. We zullen dan ook naar uw mening en input vragen. Maar ook andersom hopen wij dat u als ouder naar ons toe komt als u iets wilt vragen of wilt bespreken op beleidsmatig niveau. U kunt ons ook altijd mailen; mr@dekeizerskroonpijnacker.nl
 
 
Vergaderdata schooljaar 2017-2018:

12 september 2017
7 november 2017
9 januari 2018
6 maart 2018
24 april 2018
26 juni 2018
 
Agenda :
12 september 2017
7 november 2017
9 januari 2018

Verslag vergadering

Jaarverslag schooljaar 2016-2017
jaarverslag 2016 - 2017

De ouders van de MR stellen zich aan u voor:
 
 
Diana van Eijk (secretaris), moeder van Esmée (groep 6) en Floris (groep 3A) en getrouwd met René.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als juridisch adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie
in Den Haag. 
Als MR-lid zet ik me graag in voor een goede en veilige leeromgeving waarin het kind centraal staat en met plezier naar school gaat en wil daarom graag meedenken over het beleid van deze groeiende basisschool. Daarnaast verzorg ik als secretaris de notulen van de MR-vergaderingen en tevens het jaarverslag aan het einde van het schooljaar. 

Ilona de Bruijne, moeder van Indira Stelwagen (kleuterklas 1-2 D) en Aron Stelwagen (1 jaar jong). 
Naast MR-lid ben ik ook secretaris voor de GMR.
 In mijn dagelijks leven werk ik als adviseur bij de MBO Raad in Woerden. Daar ondersteun ik scholen met onder meer de invoering van een belangrijke onderwijsverandering en de verdere professionalisering van docenten.
 Iets bijdragen aan goed onderwijs doe ik, zowel privé als in mijn werk, graag. Als ouder zet ik me dan ook met veel plezier in voor de MR en GMR. Waarom? Omdat ik vind dat ieder kind in Pijnacker recht heeft op een goede, toegankelijke en veilige leeromgeving.

Yasmeen Mokiem-Rasoelbaks, moeder van Amaana (groep 5), Inaaya (groep 3A), Saadia  (groep 1/2a) en
Faaiza (1,5 jaar). In het dagelijkse leven ben ik huismoeder en draag ik zorg voor de administratie van ons bedrijf in
de verwarming & ventilatie. Als MR-lid denk ik graag mee en zet ik me graag in om de school en de omgeving een prettige en veilige plaats te maken, waar iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen gehoord wordt.