Medezeggenschapsraad

 

bovenste rij :  Sudhir Mohan
middelste rij :  Saskia Horrevoets, Thea van der Arend,. Wim van Cruchten
onderste rij :
Yasmeen Mokiem-Rasoelbaks  Ilona Bruijne
 

Medezeggenschapraad
 
In januari 2011 is de medezeggenschapsraad (MR) opgericht.  De MR bestaat uit drie ouders (Ilona de Bruijne, Yasmeen Mokiem-Rasoelbaks en Sudhir Mohan) en drie personeelsleden (juf Saskia, juf Thea en meester Wim). De oudergeleding en personeelsgeleding van de MR denken mee en geven raad op beleidsmatig niveau. Voor heel wat belangrijke beslissingen is de schoolleiding verplicht ouders en personeel te raadplegen via een MR. Er zijn verschillende soorten beslissingen:
  • die waarover de MR eerst advies moet geven
  • die waarvoor instemming van de MR vereist is
  • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
 
De oudergeleding spreekt namens de ouders. We vragen dan naar uw mening en input. Maar ook andersom hopen wij dat u als ouder naar ons toe komt als u iets wilt vragen of wilt bespreken op beleidsmatig niveau. U kunt altijd mailen naar mr@dekeizerskroonpijnacker.nl. In de nieuwsbrief van de Keizerskroon informeren we u over de laatste MR-vergaderingen en over andere belangrijke onderwerpen binnen de MR.
 
We vergaderen zes keer per jaar.  
De vergaderdata voor schooljaar 2019-2020 zijn:

23 september 2019
12 november 2019
9 januari 2020
25 maart 2020
11 mei 2020
30 juni 2020
 
Agenda :
25 juni 2019


De ouders van de MR stellen zich aan u voor:
 
Ilona de Bruijne, moeder van Indira (kleuterklas 1-2 D) en Aron Stelwagen (2 jaar jong). 
Naast MR-lid ben ik ook secretaris voor de GMR. In mijn dagelijks leven werk ik als (communicatie)adviseur bij de MBO Raad in Woerden. Daar ondersteun ik scholen met onder meer de invoering van een belangrijke onderwijsverandering en de verdere professionalisering van docenten. Iets bijdragen aan goed onderwijs doe ik, zowel privé als in mijn werk, graag. Als ouder zet ik me dan ook met veel plezier in voor de MR en GMR. Waarom? Omdat ik vind dat ieder kind in Pijnacker recht heeft op een goede, toegankelijke en veilige leeromgeving.
 
Yasmeen Mokiem-Rasoelbaks, moeder van Amaana (groep 6), Inaaya (groep 4A), Saadia  (groep 1/2a) en Faaiza (2 jaar). In het dagelijkse leven ben ik huismoeder en draag ik zorg voor de administratie van ons bedrijf in verwarming & ventilatie. Als MR-lid denk ik graag mee en zet ik me graag in om de school en de omgeving een prettige en veilige plaats te maken, waar iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen gehoord wordt. Dit doe ik bijvoorbeeld door actief deel te nemen aan de verkeerswerkgroep en volg ik de bouwontwikkelingen in de wijk op de voet.
 
Sudhir Mohan, vader van Akhilesh Mohan uit groep 1/2F. In het dagelijks leven ben werkzaam als controller en doe dit als zelfstandige binnen diverse sectoren. Ik ben graag betrokken bij vitale onderdelen van het reilen en zeilen rondom het basisonderwijs. Mijn partner is als jurist werkzaam bij de Rabobank en verder hebben we nog een 18 maanden oude zoon, Kyan genaamd..